Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każda osoba będąca w związku małżeńskim ma prawo do żądania rozwiązania formalnego związku przez rozwód. Jedynym kryterium, które należy spełnić, aby móc złożyć do sądu pozew, jest nastąpienie trwałego i zupełnego rozkładu życia małżeńskiego. Warto jednak wiedzieć, że sąd ma prawo wniosek oddalić. W jakich sytuacjach uzyskanie rozwodu może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe? Sprawdź! 

Przede wszystkim: dobro dziecka

Na komplikacje podczas procesu rozwodowego mogą natrafić małżeństwa, które wychowują wspólnie małoletnie potomstwo. Podczas postępowania sąd i biegli dokładnie przyglądają się właśnie dzieciom. Jeśli istnieje ryzyko, że rozwód w znaczącym stopniu wpłynie na rozwój, poczucie bezpieczeństwa i wychowanie dziecka, sąd może oddalić wniosek. Z kolei jeśli rodzice są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie środki na utrzymanie, stworzyć godne warunki do życia oraz zapewnić kontakt z każdą ze stron, wówczas nie ma przeciwwskazań do wydania pomyślnego wyroku.

Brak zgody osoby pokrzywdzonej

Drugi przypadek dotyczy rozwodów z orzeczeniem o winie jednej ze stron. Sąd może odmówić udzielenia rozwodu w sytuacji, kiedy na zakończenie związku i uniezależnienie się od partnera naciska jedynie winna strona, a osoba pokrzywdzona pragnie dalej pozostać w formalnej relacji z małżonkiem.

Zasady życia społecznegoOstatni przypadek dotyczy ogólnie przyjętych zasad życia społecznego. Do ich naruszenia mogłoby dojść na przykład wtedy, kiedy żona czy mąż chciałby rozwieść się z nieuleczalnie chorym małżonkiem, dla którego rozwód byłby rażącą krzywdą. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

Comments are closed.

Pin It Dwukolorowa kuchnia https://3az.pl https://veryfine.pl