Tag

zgoda na udzielenie rozwodu

Browsing

Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każda osoba będąca w związku małżeńskim ma prawo do żądania rozwiązania formalnego związku przez rozwód. Jedynym kryterium, które należy spełnić, aby móc złożyć do sądu pozew, jest nastąpienie trwałego i zupełnego rozkładu życia małżeńskiego. Warto jednak wiedzieć, że sąd ma prawo wniosek oddalić. W jakich sytuacjach uzyskanie rozwodu może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe? Sprawdź! 

Pin It e-szczawnica.org http://etc-sa.com/wybieramy-kokon-na-taras/ https://amata-us.org/ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-cywilnej-czym-jest/